head_banner1 (9)

3C Էլեկտրոնիկա

https://www.machine-green.com/3c-electronics/

1. 3C արտադրական արդյունաբերության ավտոմատացման գործընթացը արագացել է հիմնականում երկու շարժիչ գործոնով:

Ժողովրդագրական դիվիդենտի անհետացումը հանգեցրել է արտադրական աշխատուժի արժեքի կտրուկ աճի։

2. Ավտոմատացման տեխնոլոգիան աստիճանաբար հասունանում է՝ նվազեցնելու սարքավորումների, 3C էլեկտրոնային արտադրանքի արտադրողների և հավաքողների արժեքը շուկայի արագ փոփոխվող պահանջարկի պայմաններում: